03 oktober 2018

Plant Empowerment gelanceerd tijdens het CGC in Niagara

Published: oktober 22, 2018 Share?

Tijdens de Canadian Greenhouse Conference vond de officiële Noord-Amerikaanse lancering van Plant Empowerment plaats.

Samen met de Implementatie Partners van Plant Empowerment; Ludvig Svensson, P.L Light Systems (Hortilux), Koppert Biological Systems, Hoogendoorn, LetsGrow.com en Cultilene, werd het nieuwe boek over Plant Empowerment gepromoot.

Een gevarieerd gezelschap van telers, productiemanagers en medewerkers uit alle sectoren van de tuinbouw kwam op woensdag 3 oktober bijeen op de Canadian Greenhouse Conference in Niagara Falls voor de officiële Noord-Amerikaanse lancering van het gloednieuwe boek Plant Empowerment. Auteur Jan Voogt, die collega-schrijvers Peter Geelen en Peter van Weel vertegenwoordigde, startte de middag met een inleidende lezing over de principes van Plant Empowerment.

Na zijn interessante voorbeschouwing overhandigde Jan Voogt het eerste gesigneerde exemplaar van het boek aan Hilco Tamminga, eigenaar van Truly Green Farms. Hilco was zeer verheugd om het eerste exemplaar in ontvangst te mogen nemen: “Het is een eer om het eerste boek in ontvangst te mogen nemen. Wij onderschrijven de principes van Plant Empowerment. Deze theorie helpt ons om beter te telen zonder de 3 P’s te vergeten; People, Planet en Profit. Met Plant Empowerment kunnen we ze alle 3 bereiken!”

Plant Empowerment: een teeltconcept dat de kracht van plantenfysiologie en natuurkunde combineert. Wat is de meest duurzame manier van telen in mijn kas, om de beschikbare middelen om te zetten in maximale productie en kwaliteit? In het boek “Plant Empowerment; de basisprincipes” , worden methoden uitgelegd om uw planten de juiste energie te geven. Zet de plant in zijn kracht !

Waarom Plant Empowerment?

Traditionele productiemethoden voor planten zijn gebaseerd op een mix van blauwdrukken, best practices, algemene kennis van plantenfysiologie, en de ‘groene vingers’ en ’emotionele perceptie’ van de telers. Deze aanpak is succesvol gebleken, maar heeft ook een aantal beperkingen:

  • Blauwdrukken zijn alleen geldig onder specifieke (buiten)klimaatomstandigheden
  • De menselijke zintuiglijke waarneming geeft onjuiste informatie over de status van de plant
  • Op sensor data gebaseerde klimaatregeling is niet direct gerelateerd aan plantengroei of plantstatus
  • Het grootste deel van de plantenfysiologische kennis is gebaseerd op mono-factorieel onderzoek

Wat is Plant Empowerment?

Growing by Plant Empowerment (GPE) brengt de verschillende stukken ervaring en kennis samen in een geïntegreerde aanpak. Uitgangspunt is het natuurlijke gedrag van planten in relatie tot de kasomgeving, beschreven door zes balansen met betrekking tot energie, water, CO2 en assimilaten. Het monitoren van deze balansen met behulp van sensoren, gecombineerd met gewasmetingen in een samenhangend kader gebaseerd op natuurkundige en plantenfysiologische kennis en inzichten, levert harde feiten op die nodig zijn om het teeltproces te sturen en te verbeteren.