Een unieke teelmethode

Plant Empowerment

Als teler is het optimaliseren van de teeltresultaten essentieel voor succes. Tegelijkertijd zijn duurzame oplossingen nodig voor de enorme uitdaging om de groeiende wereldbevolking te voeden met minder hulpbronnen en minimale emissies. Verrassend genoeg wordt de oplossing voor duurzaam telen en optimale resultaten aangereikt door de natuur zelf. Deze unieke teeltmethode heet Plant Empowerment.

Plantbalansen

De groeiprocessen van een plant worden voornamelijk bepaald door de drie plantbalansen; water, energie en assimilaten. Telen met Plant Empowerment ondersteunt de plant bij het in evenwicht houden van deze drie balansen. Op deze manier worden onze planten in staat gesteld om sterk, gezond, en weerbaar te worden met efficiƫnt gebruik van water, meststoffen, CO2 en energie. Dit resulteert in een hogere opbrengst en betere kwaliteit.

Wilt u meer weten over Plant Empowerment?

Project manager Plant Empowerment

Jeannette den Boer