Sluit je aan bij de

Plant Empowerment Foundation

We streven naar duurzame tuinbouw wereldwijd. Een geïntegreerde aanpak en samenwerking zijn nodig om dit te bereiken. Daarom zijn we de Plant Empowerment Foundation gestart, een platform waar de verschillende belanghebbenden hun krachten bundelen door kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo kan het ontwikkelproces van duurzame teeltmethoden wereldwijd versterkt en versneld worden.

Duurzame teelt

De tuinbouwsector staat wereldwijd voor de uitdaging om effectievere en duurzamere teeltmethoden te realiseren. Wij geloven dat het concept van Plant Empowerment de routekaart biedt om dit te bereiken. Maar het moet verder ontwikkeld, verfijnd, geïmplementeerd en aangepast worden aan lokale omstandigheden. Tegelijkertijd staan we voor een enorme uitdaging wat betreft kennisoverdracht en opleiding van studenten, telers, adviseurs en onderzoekers om de leercurve te versnellen.

Samen kunnen we een verschil maken

Een diverse groep belanghebbenden is nodig om de ontwikkeling van duurzame teeltmethoden te versterken en te versnellen. Een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals onderwijs- en onderzoeksinstellingen, telers en investeerders, toeleveranciers, teelt- en technische adviseurs, en overheden en NGO’s is essentieel om dit doel te bereiken. Om deze samenwerking te stimuleren, zijn we de Plant Empowerment Foundation gestart. Een platform waarop alle belanghebbenden zich kunnen verenigen.

De Plant Empowerment Foundation

We streven ernaar een platform te bieden dat als ontmoetingsplaats fungeert voor de verschillende belanghebbenden, waar ze van elkaar kunnen leren, ervaringen kunnen uitwisselen en nieuwe samenwerkingen kunnen aangaan. Verschillende partijen zijn al aangesloten. De HAS Hogeschool, Hogeschool InHolland en Aeres Hogeschool gebruiken Plant Empowerment in hun standaard curriculum voor Horticulture and Agribusiness studies. Wij hebben hen verwelkomd als onze Onderzoek- en Educatiepartners. Zes tuinbouwtoeleveranciers zijn toegetreden als onze Implementatie Partners. Het Nederlandse onderzoeksprogramma ‘Kas als Energiebron’, financieel ondersteund door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een belangrijke partner voor de ontwikkelingen in Nederland (bekend als: “Het Nieuwe Telen”). Bovengenoemde partijen versterken elkaar door krachten te bundelen, kennis te delen en samen te werken aan integrale oplossingen voor een duurzame tuinbouw.

Bedrijven, instituten, telers en organisaties die willen bijdragen aan deze gemeenschappelijke doelen en lid willen worden van de Plant Empowerment Foundation, worden uitgenodigd contact met ons op te nemen.

Foundation leden

Meer informatie?

Project manager Plant Empowerment

Jeannette den Boer