De routekaart naar duurzame glastuinbouw

Plant Empowerment

De natuur zelf biedt de oplossing voor duurzaam telen en optimale resultaten, namelijk door middel van de natuurlijke groeikracht en weerbaarheid van planten. De achterliggende theorie en praktische uitvoering worden onthuld in het boek ‘Plant Empowerment: de basisprincipes’.

De natuurlijke balansen ondersteunen

Plant Empowerment is een geïntegreerde aanpak voor het duurzaam telen van gewassen in kassen door het ondersteunen van de plantbalansen. Uitgangspunt is het stimuleren en bevorderen van de natuurlijke groeikracht van de planten door optimale groeiomstandigheden te creëren, zowel boven de grond als in de wortelzone.

Plantontwikkeling optimaliseren

Een plant streeft er onder alle omstandigheden naar haar drie balansen te handhaven om sterk en gezond te worden. Door deze balansen te ondersteunen, maken de planten efficiënter gebruik van water, meststoffen en energie. In de natuur zijn planten weerbaar tegen ziekten en plagen. Plant Empowerment gebruikt deze natuurlijke eigenschappen om de groei van planten te optimaliseren. Daarom draagt Plant Empowerment bij aan een duurzame glastuinbouw.

Data gestuurd telen

Het continu verzamelen van data tijdens het teeltproces geeft inzicht in hoe de plant en de kas functioneren. Door de nieuwe inzichten en principes van Plant Empowerment toe te passen, profiteren veel telers al van verbeterde resultaten. Ze constateren een verbeterde groei en opbrengst, minder ziekten en plagen en besparen tegelijkertijd water en energie.

Historie

Plant Empowerment is een verbeterde en uitgebreide versie van wat sinds 2005 in Nederland is ontwikkeld en beproefd onder de naam Het Nieuwe Telen. In 2016 kozen de auteurs voor de nieuwe naam “Plant Empowerment” om beter tot uitdrukking te brengen dat het concept het natuurlijke gedrag en de groeikracht van planten als uitgangspunt neemt.

Wilt u het boek bestellen? Ga naar de shop