Praktijkervaring

FitQ

Carla en Hans Houben telen hogedraad, FitQ-minikomkommers in een kas van 4,7 hectare in Sevenum, een dorp in het zuidoosten van Nederland. Zo’n zes jaar geleden zijn ze voor het eerst begonnen met het implementeren van ‘Het Nieuwe Telen’ in hun bedrijf. In de loop der jaren hebben ze steeds meer ervaring opgedaan met deze nieuwe teeltmethode en tegenwoordig kunnen ze zich ervaren ‘Plant Empowerment-ambassadeur’ noemen.

"By focusing on the optimal growth circumstances for the cucumber plants and keeping the plants in balance, the desired energy savings came as a side bonus!"

Hans Houben Fit-Q

Verbeter de groei : zet de komkommerplant voorop

Toen we begonnen met Plant Empowerment was dat vanuit een zoektocht naar extra energiebesparing, maar achteraf gezien had dat niet ons hoofddoel moeten zijn. Je moet beginnen bij het komkommergewas!” aldus Hans. De implementatie van “GPE” heeft geleid tot een hogere teeltsnelheid met hogere gemiddelde temperaturen over 24 uur in combinatie met een lagere plantbelasting, door het toestaan van hogere temperaturen en vochtniveaus wanneer de instraling hoog is , en niet door alleen het gebruiken van het klimaatscherm voor energiebesparing.

Schermuren enorm toegenomen

Hans: “Het aantal schermuren is enorm toegenomen. Door het LUXOUS-klimaatscherm volledig dicht te houden in combinatie met ventilatie boven het scherm aan zowel de luwe- als windzijde, ontstaat een gelijkmatiger kasklimaat en kun je de luchtvochtigheid veel beter regelen. We gebruiken het LUXOUS klimaatscherm niet alleen om energie te besparen, maar ook om de koppen van de plant en de jonge vruchten te beschermen tegen een teveel aan uitstraling. Je gewas beschermen tegen de negatieve gevolgen van uitstraling is eigenlijk heel eenvoudig: wanneer er meer uitgaande dan inkomende straling is, moet het scherm op zijn minst gedeeltelijk gesloten worden om het gewas ‘als een wolk te bedekken’. Zelfs na een warme zomerdag.

Om het klimaatscherm aan te sturen in relatie tot uitstraling worden extra sensoren gebruikt: een Pyrgeo-sensor (deze meet uitgaande langgolvige straling in W/m2) op het weerstation en een Thermo grafische ‘Thermoview’-camera in de kas om een goed beeld te krijgen van de temperaturen van verschillende delen van de plant.

Be-schermen van het gewas

Hans vervolgt: “Een teveel aan uitstraling van de plant doet zich niet alleen voor bij heldere hemel. Uit ervaring met het gebruik van beide sensoren weet ik bijvoorbeeld dat door regenbuien de temperatuur van kop, bloem en jonge vruchten 5 tot 6 graden Celsius kunnen dalen, hoewel de Pyrgeo-sensor buiten niet veel uitgaande langgolvige straling laat zien. De koude regendruppels zullen het kasdek snel afkoelen, en dit verhoogt de uitstraling van de verschillende delen van de plant. Dus terwijl je een actief gewas wilt, krijg je in plaats daarvan koude koppen. Door het gewas voor 90% af te schermen met het klimaatscherm en de uitstraling te beperken, stijgt de planttemperatuur weer snel en binnen 10 minuten is de temperatuur van de kroppen met 4 tot 5 graden gestegen.

Weersvoorspelling gekoppeld aan de klimaatcomputer

Tegenwoordig heeft Hans het weerbericht gekoppeld aan zijn klimaatcomputer. Bij een voorspelde regenbui van een bepaalde intensiteit wordt het klimaatscherm LUXOUS 1347 FR al aangestuurd om gedeeltelijk te sluiten , nog voordat de bui bij de kas is aangekomen. Is de bui eenmaal voorbij, dan zal het klimaatscherm nog minimaal 10 minuten in dezelfde stand blijven staan voordat het weer aangestuurd wordt om zich te openen. Dit komt omdat vaak direct na de regenbui de zon doorkomt. “Door het klimaatscherm wat langer in dezelfde stand te houden is het gewas minder gevoelig voor zonnebrand en koudestrepen“. Deze aanpak voorkomt temperatuurschokken in het komkommergewas en dat resulteert in een snellere groei, een weerbaarder gewas, geen “donkere koppen” meer en minder ziekten in de vruchten, zoals Mycosphaerella.
Hans concludeert: “Door te focussen op de optimale groeiomstandigheden voor de komkommerplanten en de planten in balans te houden, kwam de gewenste energiebesparing als neveneffect!

User story
United Farms

United Farms - 15% winststijging

15% winststijging in 2 jaar voor Mexicaanse teler

User story

Delphy Improvement Centre

“Koersvast varen is de sleutel tot een optimale waterbalans”

Tips

Tip: Hoe creëer je een optimale waterbalans

Door implementation partner: Saint-Gobain Cultilene