Praktijkverhaal

United Farms

Winststijging van 15% voor Mexicaanse teler
Dankzij Growing by Plant Empowerment-principes

Stappenplan naar duurzaam telen

Plant Empowerment maakt de weg vrij voor verdere automatisering in de glastuinbouwsector door data-analyse te combineren met de technologie van vandaag. Een tweejarige proef om de resultaten van Growing by Plant Empowerment-principes te vergelijken met traditionele commerciële methoden bij United Farms in Mexico resulteerde in aanzienlijk minder gebruik van hulpbronnen en een stijging van 15% van de netto winst. Dit bevestigt dat GPE de routekaart is naar duurzame en winstgevende glastuinbouw.

Verschillende technologische ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat alle hard- en software beschikbaar is om de productie van kasgewassen in theorie te verbeteren, en in de praktijk zijn er ook daadwerkelijk goede resultaten geboekt, maar veel telers weten nog steeds niet hoe ze de technologie ten volle kunnen benutten“, zegt René Beerkens, consultant bij Hoogendoorn Growth Management, een van de Implementatie Partners van GPE. “We realiseerden ons dat het niet alleen om technologie gaat, maar ook en vooral om het omzetten van gegevens in informatie als basis voor besluitvorming. Dus hebben we een team van partners gevormd – elk met hun eigen specialisatie – om onze kennis en ervaring te delen met telers over hoe je de optimale gecontroleerde kasomgeving creëert.” Naast Hoogendoorn Growth Management (wereldwijde innovator in tuinbouwautomatisering) waren vier andere GPE Implementatie Partners betrokken bij deze proef: Saint-Gobain Cultilene (een irrigatiespecialist), Koppert Biological Systems (leider in natuurlijke plaagbestrijding), Ludvig Svensson (pionier in klimaatbeheersing en energie-efficiëntie door middel van schermen op textielbasis) en LetsGrow.com (het toonaangevende dataplatform voor de tuinbouwsector).

Het draait allemaal om het bereiken van de juiste balans in de kas van de fysiologie van de plant, energie, vocht, enzovoort. Dankzij hun ‘groene vingers’, gebaseerd op hun kennis, opleiding en ervaring met de gewassen, kunnen traditionele telers zeer succesvol zijn, maar hun beslissingen bevatten nog steeds een zekere mate van subjectiviteit. Data vormen de sleutel om echt objectief te zijn. Door vanaf het begin Data gestuurd Telen (Data-Driven Growing: DDG) toe te passen, kun je de plant ondersteunen om de balans beter te bewaren, wat de productie en uiteindelijk je winst maximaliseert“, vervolgt René

Mexicaans project

Data gedreven telen is gebaseerd op de GPE-principes. Ze zijn in het afgelopen decennium uitgebreid getest, zowel in Nederland als elders in de wereld. Een van de meest recente internationale projecten, van 2018 tot 2020, was bij United Farms, een producent van tomaten en komkommers, in 65,5 hectare high-tech kassen in Querétaro, dat ongeveer 200 km ten noordwesten van Mexico-Stad ligt.

Het doel van de proef was om GPE te vergelijken met de traditionele, commerciële manier van telen wat betreft opbrengst en efficiënt gebruik van hulpbronnen door twee kascompartimenten op te zetten. In het commerciële compartiment pasten ervaren telers de teelt aan op basis van hun intuïtie en ervaring. Het GPE-compartiment werd beheerd door jonge en relatief onervaren telers, die beslissingen namen op basis van gegevens. Zij kregen ook uitgebreide training over de GPE- en DDG-aanpak door vijf Plant Empowerment Implementatie Partners. Het multidisciplinaire team ontwikkelde een holistische aanpak die op unieke wijze was afgestemd op de klimatologische omstandigheden in Mexico en de specifieke situatie bij United Farms.

Dashboard voor visualisatie en analyse

Een verscheidenheid aan sensoren en slimme camera’s werden geïnstalleerd in het GPE-compartiment bij United Farms om constant de verschillende parameters te meten om als basis te fungeren voor automatisering; zoals luchttemperatuur, vochtigheid, kooldioxide, straling, EC en worteltemperatuur. Het Hoogendoorn klimaatbeheersingssysteem verzamelde de gegevens centraal. “We bouwden een dashboard op het LetsGrow.com-platform en pasten het aan om alle data te visualiseren en analyseren. Dit gaf de teler eenvoudig toegang tot de informatie, het bood een helikopterview van de kas en hielp hem om de juiste beslissingen te nemen“, zegt Evripidis Papadopoulos, onderzoeker en data-analist bij LetsGrow.com. “Dankzij het dashboard kunnen telers inloggen op een computer en de status van het gewas zien, zelfs als ze niet in de kas zijn En dat bespaart veel tijd. Daarnaast kunnen de gegevens continu op afstand worden geraadpleegd en gemonitord door de experts van de GPE Implementatie Partners, om de telers indien nodig van advies te voorzien. Ook voor teeltadviseurs biedt dit veel perspectief.

Resultaten

De resultaten van de GPE-proef werden vergeleken met de traditionele kas die met dezelfde apparatuur was uitgerust en aan dezelfde buitenomstandigheden was blootgesteld. Over het geheel genomen kunnen de resultaten worden samengevat met 31% minder gebruik van meststoffen, 52% besparing op IPM-toepassingen (Integrated Pest Management), 13,8% minder gasverbruik voor verwarming en een 12% hogere productie, wat leidt tot een nettowinststijging van 15%. Wat betreft de milieu-impact was de 14% vermindering in het gebruik van water een belangrijk voordeel voor United Farms, omdat water een zeer ernstig probleem is in Mexico. Deze resultaten bevestigen duidelijk dat GPE de routekaart is naar duurzame en winstgevende tuinbouw.

Voorspelbaar en consistent

De bedrijven van de GPE Implementatie Partners hebben met succes hun doel bereikt om aan te tonen dat DDG een meer consistente, herhaalbare manier van gewasproductie kan ondersteunen, wat het risico voor zowel investeerders als klanten vermindert. “Voor telers is het belangrijk dat hun gewasproductie zo voorspelbaar mogelijk is, zodat ze hun klanten een stabiele en consistente aanvoer van verse producten kunnen bieden. Ze willen ook bewijs voor investeerders dat hun aanpak werkt en dat het vanaf het begin een betrouwbaar rendement zal opleveren,” zegt René. “LetsGrow.com voorspelt de weekopbrengst vier weken vooruit. Met deze gegevens kunnen telers anticiperen op toekomstige productieniveaus en alle beschikbare tools gebruiken om eventueel bij te sturen”, voegt Evripidis toe. “Bovendien kun je, naarmate je meer gedigitaliseerde historische gegevens opbouwt, je groeiplan en strategie beter bepalen voor de start van elke teeltcyclus, wat ertoe leidt dat er tijdens het groeiproces minder hoeft te worden bijgestuurd en dus veel efficiënter kan worden gewerkt.

Vooruitzichten voor de toekomst

De Growing by Plant Empowerment-data geven je een duidelijker beeld van waar je naar op zoek bent in de kas en dat resulteert in een veel stabielere productie en goed uitgebalanceerde planten die makkelijker te managen zijn“, merkt Or Weiss op, teler bij United Farms die tijdens de proef verantwoordelijk was voor de GPE-locatie. “Door de GPE-principes toe te passen konden we vorig jaar een zeer goede winst behalen.” Bij United Farms zijn ze zo tevreden over de resultaten van deze aanpak dat ze nu bezig zijn met plannen om het voor het gehele bedrijf uit te rollen. “Ze hebben de afgelopen twee jaar veel kennis opgedaan om in hun bedrijf te implementeren“, vult René aan. “In feite helpen ze nu al andere Mexicaanse telers door hun kennis te delen tijdens wekelijkse online trainingssessies.

Door data-analyse te combineren met de technologie van vandaag, zijn telers niet alleen in staat om de kwaliteit en opbrengst van hun bestaande gewassen te verbeteren, maar kunnen ze ook met minder moeite een groter productiegebied beheren. De menselijke maat blijft natuurlijk belangrijk, alleen in een iets andere rol. Of zoals Evripidis het formuleert: “Je zou kunnen zeggen dat wij de auto maken, maar de telers moeten er nog steeds in rijden.” Daarvoor is de combinatie van de GPE-principes en innovatieve technologie de sleutel.

Wat dit project heeft bevestigd, is dat hoewel verschillende regio’s in de wereld verschillende klimaten en stralingsniveaus hebben, de wetten van de natuurkunde en plantenfysiologie overal op onze planeet hetzelfde zijn,” concludeert René. “Dit is vooral gunstig in regio’s waar ervaren telers moeilijk te vinden zijn, niet alleen in Mexico maar ook in andere landen. De GPE-principes kunnen relatief snel worden aangeleerd. Dit kan helpen om nieuwe, jonge telers in de sector te krijgen om te voldoen aan de dringende en steeds groeiende vraag naar hoogwaardig en duurzaam vers voedsel en mooie bloemen en planten, overal ter wereld.

Andere interessante artikelen
User story
United Farms

United Farms - 15% winststijging

15% winststijging in 2 jaar voor Mexicaanse teler

Nieuws
20 June 2018

Plant Empowerment-boek gepresenteerd tijdens GreenTech 2018

Tips

Tip: Meet de parameters van uw substraatmat

Door Implementatie Partner : Cultilene