Plant Empowerment, the basic principles

De auteurs

Het boek over Plant Empowerment is geschreven door ir. P.A.M Geelen, ir. J.O. Voogt en ing. P.A.M. van Weel. De auteurs kunnen worden beschouwd als de oorspronkelijke grondleggers van de Nederlandse teeltmethode “Het nieuwe Telen” (HNT).

Plant Empowerment

De nieuwe standaard

Plant Empowerment is de laatste jaren uitgegroeid tot de nieuwe standaard teeltmethode voor de Nederlandse glastuinbouwsector. Op basis hiervan hebben zij besloten om een nieuwe en uitgebreide versie van hun succesvolle Nederlandse boek “De basisprincipes van Het Nieuwe Telen” in het Engels te schrijven om deze vernieuwende inzichten en methodes wereldwijd beschikbaar te maken. Vervolgens is dit boek ook in het Nederlands vertaald.

ir. P.A.M. Geelen

Peter Geelen studeerde tuinbouwkunde aan de Universiteit van Wageningen. Hij begon zijn loopbaan als docent plantenfysiologie aan de HAS Universiteit en deed later als adviseur 16 jaar praktijkervaring op in de teelt van snijrozen. Sinds 2007 is hij eigenaar van het onafhankelijke opleidings- en adviesbureau Plantmonitoring.nl. Zijn onderzoek naar de relaties tussen plantbalans en kasklimaat vanuit een fysiologisch perspectief heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de Basisprincipes van Plant Empowerment.

ir. J.O. Voogt

Jan Voogt studeerde elektronica en sensortechnologie aan de Technische Universiteit Delft. In de afgelopen 40 jaar is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van kasklimaatbeheersingssystemen bij Hoogendoorn Growth Management en sinds 2000 werkt hij ook voor LetsGrow.com. Zijn bijzondere interessegebieden zijn de fysische achtergronden van plantgedrag en de interacties tussen macro- en microklimaatcondities in kassen. Hij is er van overtuigd dat teeltmethoden gebaseerd op Plant Empowerment de primaire sleutel vormen tot duurzame (glas)tuinbouw.

ing. P.A. van Weel

Peter van Weel heeft een rijke 42-jarige carrière als onderzoeker aan Wageningen University & Research achter de rug en ontwikkelde diverse innovatieve systemen die in de huidige kassen gebruikt worden, zoals eb- en vloed vloeren, dakwassers, verplaatsbare teelttafels en substraat-systemen. Samen met Jan Voogt ontwikkelde hij de klimaatbeheersingsstrategie “Aircokas”, gebaseerd op het monitoren van huidmondjesgedrag en het optimaliseren van de fotosynthese, zoals beschreven in een octrooi en een ISHS-publicatie (2008). Na zijn pensionering in 2016 , startte hij de private onderneming Weel,Invent voor de ontwikkeling van geïntegreerde, robuuste, simpele en betaalbare productiesystemen voor de glastuinbouw.