Praktijkverhaal

Nursery Aarts

“Door Plant Empowerment toe te passen realiseerden we grote energiebesparingen, maar het grootste voordeel is dat we veel minder problemen hebben met ziekten, waardoor ook de gewasopbrengst en -kwaliteit hoger zijn.”

"By applying Plant Empowerment we realized big energy savings, but the biggest advantage is that we have far fewer problems with diseases, as a result of which crop yield and quality are also higher.”

Gerard Aarts Nursery Aarts

Ziektevrij telen dankzij Plant Empowerment

De perfecte illustratie van een innovatieve teler is Gerard Aarts. Een mooi voorbeeld is de inpakrobot, waarvan het eerste prototype bij Kwekerij Aarts is gebouwd. Gerard is voortdurend op zoek naar nieuwe manieren om de teelt van komkommers en tomaten te verbeteren en te vereenvoudigen. Door deze innovatieve aanpak is Gerard al in 2013 begonnen met het verkennen van de principes van Het Nieuwe Telen, de voorloper van Plant Empowerment. “Ik ben begonnen met de cursus om beter te begrijpen hoe het allemaal werkt. Het is eigenlijk niet zo ingewikkeld, maar je moet wel weten waar je op moet letten.”

Optimaliseren van gewasgroei

De essentie van Plant Empowerment is het optimaliseren van gewasgroei en gewasgezondheid, door het ondersteunen van de plantbalansen. “Het gaat erom de plant actief en in balans te houden, dat is het doel van alles. Daarnaast wil je een hoge productie realiseren en zeker niet meer last hebben van ziektes dan voorheen.

Als de zon plotseling tevoorschijn komt, kan de kastemperatuur in één keer snel oplopen. De vruchten van de plant warmen minder snel op, waardoor de vruchttemperatuur achterblijft bij de kastemperatuur. Tegelijkertijd komt de gewasverdamping op gang, waardoor de absolute vochtigheid van de kaslucht stijgt. Deze combinatie van factoren kan condensatie op de vruchten veroorzaken. Op de natte plaatsen van de vruchten kunnen zich snel ziekten en plagen ontwikkelen en daarom moet condensatie op het gewas worden vermeden. Bij Kwekerij Aarts hadden ze vroeger problemen met schimmelziekten, zoals mycosphaerella en botrytis. Inmiddels is Gerard door toepassing van de principes van Plant Empowerment in staat de vochthuishouding in de kas zodanig te sturen dat de tomatenteelt zonder één enkel geval van botrytis wordt afgerond. Ook in de komkommerteelt behoren uitbraken van Mycosphaerella tot het verleden. “Dat komt doordat we de plant altijd actief houden en tegelijkertijd een goede vochtregulatie hebben.”

Vocht balans

Een van de doelen van Plant Empowerment is het bevorderen van de plantgezondheid. Het vermijden van gewascondensatie is een van de essentiële aspecten om dit te bereiken. Om het condensatierisico in te schatten moet je het verloop van de vochtbalans van de kas kennen in relatie tot de temperatuur van de plant en de vruchten. De gewascondensatiemodule van de Hoogendoorn procescomputer is voor Gerard een essentieel hulpmiddel om condensatie te voorkomen. Deze module bewaakt de energie- en vochtbalans van de kas in relatie tot de vruchttemperatuur, en grijpt in wanneer het risico op gewascondensatie te groot wordt. “Met de toepassing van de Plant Empowerment principes telen we met een lager vochtdeficit. Dat betekent dat we dichter bij de condensatietemperatuur werken. De gewascondensatiemodule is mijn noodstop, die ingrijpt als het condensatierisico te groot wordt.

Grote energie besparing en gezonde gewassen

“Wat we hebben geleerd van Plant Empowerment is om alles rustig aan te doen; vermijd grote schommelingen. Sommige telers zijn de hele dag bezig met paniekaanpassingen aan hun klimaatregeling. Ik heb mijn Hoogendoorn procescomputer ingericht volgens de principes van Plant Empowerment. De computer regelt alles, zorgt dat gewas en kas in balans blijven, en trekt aan de noodrem indien nodig. Door Plant Empowerment toe te passen, realiseerden we grote energiebesparingen, maar het grootste voordeel is dat we veel minder last hebben van ziekten, waardoor ook de gewasopbrengst en -kwaliteit hoger zijn.”

Wilt u meer weten over dit project?

Consultant Saint Gobain Cultilene

Remy Maat

Andere interessante praktijkverhalen
User story

FitQ

"Toen we met Plant Empowerment begonnen was dat vanuit een ...

User story

United Farms - 15% winststijging

15% winststijging in 2 jaar voor Mexicaanse teler

User story

Van Lipzig Tuinderijen

"Om de principes van Plant Empowerment te implementeren, raden wij ...